تقویم و مناسبت ها
ساعت
تشکیلات و کارکنان

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

پست سازمانی

 

 

مدرك و رشته تحصیلی

 

 

1

 

 

اکبر رضانژاد

 

 

معاون

 

 

فوق ليسانس مدیریت بازرگاني

 

 

2

 

 

یاسر پورصدری

 

 

رئیس گروه هماهنگي امور بازرگاني و صنايع و معادن

 

 

فوق ليسانس مدیریت اجرائي

 

 

3

 

 

حسين خليلي

 

 

رئیس گروه هماهنگي امور اقتصادي

 

 

فوق ليسانس مدیریت اجرائي

 

 

4

 

 

هادی قدیمی

 

 

کارشناس  هماهنگي امور اقتصادی

 

 

فوق ليسانس 

اقتصاد نظري

 

 

عباس گراوند

 

 

کارشناس امور صنايع و معادن

 

 

كارشناسي صنايع

 

 

 

 

اكبر كزازي


 

مسئول دفتر


 

ديپلم


 

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد